یک سفره خانه در بروجرد تعطیل و تخریب شد

بروجرد - یک سفره خانه سنتی معروف به ˈقارچˈ در دامنه تپه شهدای بروجرد تعطیل و تخریب شد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: ایرنا - Friday, 3 May, 2013