مهمانی شبانه با گوشت دختر جوان

به گزارش پلیس قاتل اسپانیایی در مادرید پس از کشتن شریک آینده زندگی خود او را تکه تکه کرد و به کرکس های یک پارک، برای برپایی یک ضیافت شبانه اهدا کرد.

ادامه مطلب

view:37 منبع: نامه نیوز - Thursday, 31 October