سر اضافی یک نوزاد برداشته شد تصوير

پزشکان شهر جلال آباد در شرق افغانستان موفق شدند سر اضافی یک نوزاد دو ماهه را که هنگام تولد دو سر به‌هم چسبیده داشت، جدا کنند.

ادامه مطلب

view:14 منبع: بی باک - Thursday, 26 September, 2013