خبرگزاري نظرساز اين بار كابينه‌ساز شد!

گروه سياسي: يكي از خبرگزاري‌هاي تازه‌كار اصولگرا كه در ايام تبليغات شديدترين روش تخريبي عليه آقاي روحاني را از طريق مصاحبه با چهره‌هاي تندروي اين طيف و همچنين انتشار پياپي نظرسنجي! (نظرسازي) دال بر صدرنشيني قاليباف و راي 5 درصدي روحاني!!، انجام مي‌داد امروز در ادامه روش خبرسازي خود دست به انتشار كابينه رييس‌جمهور منتخب زد و گزینه‌های احتمالی ۲۴ سمت مهم دولتی را افشا نمود!! بد نيست براي انبساط خاطر و بخاطر اينكه اين گزارش مبسوط و مستدل! هدر نرود با اعضاي اين دولت دست‌ساخته آشنا شويم!

ادامه مطلب

view:23 منبع: بهار نیوز - Wednesday, 19 June, 2013