ازدواج با فرزند خوانده، خلاف شرع نیست

قاضي ديوان عالي كشور گفت: ازدواج با فرزند خوانده اگرچه به لحاظ عرفي تنش زاست اما اشکال شرعی ندارد.

ادامه مطلب

view:71 منبع: باشگاه خبرنگاران - Sunday, 29 September, 2013